Materiał filmowy jest przeznaczony wyłącznie dla uczestników studiów podyplomowych KIRE; rozpowszechnianie, utrwalanie na nośnikach elektronicznych i udostępnianie osobom nieuprawnionym jest zabronione.