Kurs powstał w ramach projektu REMEDIS - Rethinking Media Literacy and Digital Skills in Europe. Numer projektu: 021/03/Y/HS6/00275.

Kurs jest dedykowany trenerom i ekspertom zajmującym się tematyką uczenia się przez całe życie ze szczególnym uwzględnieniem trenerów z klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku.