Kategoria zawiera treści modułów wprowadzających do studiów podyplomowych: Podstawy dydaktyki, Emisja głosu, Etyka zawodu nauczyciela