Kurs instruktorów sportu jest przeznaczony dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień instruktora sportu.