Kurs pozwala zapoznać się z narzędziami TIK i nabyć umiejętności ich zastosowania w procesie nauczania.