Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI.