Studia przygotowują i nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy.