Przygotowanie nauczycieli do opanowania gry w szachy oraz do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych.