Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu muzyka i plastyka w szkole podstawowej.