Studia przygotowują do nauczania przedmiotów Geografia i Ochrona środowiska w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych.