Wraz z certyfikatem znajomości języka włoskiego:

  • Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C1 (CELI 4), Università Stranieri di Perugia
  • Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Quattro C2), Università Stranieri di Siena
  • Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PILDA C1, Società Dante Alighieri

daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego na wszystkich etapach kształcenia. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).