Kurs dedykowany uczestnikom szkolenia stacjonarnego
Kurs adresowany jest do osób pragnących zdobyć podstawowe kompetencje w zakresie programowania i robotyki.

Przygotowanie nauczycieli do opanowania gry w szachy oraz do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Przygotowanie nauczycieli do opanowania gry w szachy oraz do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Przygotowanie nauczycieli do opanowania gry w szachy oraz do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych.