Studia podyplomowe dające uprawnienia - prowadzone we współpracy z uczelniami wyższymi.