Studia podyplomowe przygotowują merytorycznie do prowadzenia zajęć z zakresu etyki i filozofii na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.