Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie oraz edukacja seksualna