Studia podyplomowe przygotowują do nauczania historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.