Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa