Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji.