Studia podyplomowe nadają kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie.