Studia przygotowują do nauczania przedmiotu Biologia w szkole.