Studia przygotowują do nauczania przedmiotu Chemia w szkole.