Studia podyplomowe przygotowują do pracy w zakresie resocjalizacji i socjoterapii w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych i ośrodkach specjalistycznych.